Komsu.net .: Binlerce Sohbet Odaları E-kart eglence oyun logo melodi mizah sağlık astroloji sinema gazeteler gazete oku goruntulu chat radyolu chat şiir güzel sözler aşk sevgi mp3 download rüya tabirleri

 

 

Vergi Bilgileri


Mali konular ve vergi bilgileri hakkında bilgiler ve siteler

Vergi Mevzuatında Son Düzenlemeler
Vergi Uygulamalarına ilişkin güncel Tebliğ, İç Genelge ve Özelgeler...>>> 
  Gecikme Zammı Hesaplama
Ödenmesi gereken vergi tutarı ve vadeye göre gecikme zammını hesaplama programı...>>>
 
Gelir Vergisi Hesaplama
Yıla ve Matraha Göre Gelir Vergisi Hesaplama Programı...>>>
  Vergilerinizi Ödeyebileceğiniz Bankalar
Vergilerinizi ödeyebileceğiniz bankaların tam listesi...>>> 
2003 Yılı Vergi Beyan ve Ödeme Takvimi
2003 yılında mükelleflerin vergi ödeme ve beyan tarihleri ve açıklamaları...>>> 
  G.V.K.'nun 94. Maddesinde Yer Alan Kesinti Oranları
Repo geliri, mevduat faizi, kira ödemelerinden yapılan Gelir vergisi Kesinti Oranları...>>> 
 
2004 Yılı MTV Tutarları
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ile ilgili ayrıntılı bilgi...>>> 
  Ne Kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeyeceğim?
2004 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama programı...>>>
 
2004 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
2004 yılında ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ve Gelir Vergisi Hesaplama...>>> 
  2004 Yılı Damga Vergisi Tutarları
2004 yılında sözleşme, borç senetleri, beyannameler  v.s. için damga vergisi tutarları...>>> 
 
2004 Yılı Harç Tutarları
2004 yılında uygulanacak yargı, noter, konsolosluk, pasaport harçları tutarları...>>> 
  2004 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları
2004 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları...>>>
 
2004 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, askerlik değerli kağıt bedelleri...>>> 
  2004 Yılında Bina İnşaat Maliyet Bedelleri Cetveli
2004 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel...>>> 
 
2004 Yılında Yurtdışına Çıkış Yasağı
2004 yılında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren vergi borç tutarı...>>>
  Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Uygulaması
Yurt dışına çıkışlarda alınan harç tutarı ve uygulama  esasları...>>> 

 
2003 Yılında A, B Formlarının Bildirimi
2003 vergilendirme dönemine ilişkin A, B  Formlarının bildirimi...>>> 
Özel Gider İndirimi
Ücret geliri elde edenlerin özel gider indirime ve indirebilecekleri  harcamalarına ilişkin bilgiler...>>> 
 
  Emeklilere Vergi İadesi
Emeklilerin vergi iadesi alma esasları, harcama konuları hakkında öğrenmek istediğiniz vergi bilgileri...>>>
2004 Yılı Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranları
Geçici vergi beyanında dikkate alınacak 2004 yılının ilk üç aylık  geçici vergi yeniden değerleme oranı...>>> 
 
Gecikme Zammı Oranı
Vergi borçlarına uygulanan gecikme zammı oranları ve gecikme zammının hesaplanması...>>>
  Özürlü Mükelleflerin Vergi İndirimi
Çalışma gücünü kaybeden özürlü mükelleflere  tanınan vergi indirimleri...>>> 
 
2004 Yılında Uygulanan Vergi Cezaları
Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar ile ilgili maktu hadler...>>>
 
  Yeniden Değerleme Oranı
2004 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı...>>>
 
  Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
2003 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi oranları...>>>
  Katma Değer Vergisi Oranları
Güncel Katma Değer Vergisi oranları...>>>
Özel Tüketim Vergisi Oranları
Güncel Özel Tüketim Vergisi Oranları ...>>>
  Yatırım İndirimi Uygulaması Tutarları
2003 yılında yatırım indirimi uygulamasında dikkate alınacak asgari yatırım tutarları...>>> 
 
Menkul Sermaye İradı G.V. Beyan.Düz. Rehberi
2004 yılı Menkul Sermaye İradı elde eden gelir vergisi mükellefleri için..
.>>>
  Borçların Teciline İlişkin A.A.T.H.K. Tebliği
Ödeme güçlügü içerisinde bulunan mükelleflerin borçlarının  tecil edilmesine ilişkin 414 No'lu A.A.T.H.K. Genel Tebliği ...>>> 
 
G.M.S.İ. Beyanname Düzenleme Rehberi
1-15 Mart 2004 döneminde kira geliri beyanında bulunacak mükelleflerimiz için...>>>
  Basit Usul G.V. Beyanname Düzenleme Rehberi
2004 yılı Basit Usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için...>>>

 

K.D.V. İade Usul ve Esasları
K.D.V. İade Usul ve Esaslarını düzenleyen 84 seri No' lu K.D.V. Genel Tebliği...>>>
 
  Menkul Sermaye İradı'nın Beyanı
2003 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının  beyanına ilişkin Gelir Vergisi Sirküleri / 16 ...>>>

 

Ödeme Kaydedici Cihazların Marka ve Modelleri
Bakanlığımızdan onay alan firmalar ile onaylanan cihazların marka ve modelleri ...>>>
  Sahte Belge Düzenlemede Kullanıldığı Anlaşılan Ödeme Kaydedici Cihazlar
Sahte belge düzenlemede kullanıldığı anlaşılan ödeme kaydedici  cihazların firma kodu ve sicil numaraları ...>>> 
 
Firmaların Adı, Adresi Telefon/Fax Numaraları
3100 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızdan onay alan firmaların Adı Adresi Telefon/Fax numaralarını gösterir liste ...>>> 
  2004 Yılı Defter Tutma Hadleri
Defter tutma hadleri, fatura düzenleme limiti, doğrudan  gider yazılacak miktar ...>>>


 
Vakıf Muafiyeti Usul ve Esasları
Vakıflara vergi muafiyeti tanınması usul ve esasları ...>>> 
  Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların  07/03/2002 tarihi itibariyle listesi ...>>> 
 
Ölüm Halinde Reşit Olmayan Çocuğa İntikal Eden Gayrimenkulle İlgili
Ölüm halinde reşit olmayan çocuğa intikal eden gayrimenkulle ilgili kira geliri beyanı ve emlak vergisi yükümlülüğü usul ve esasları...>>>
  Basit Usulde Götürü Safi Kazanç ve Hayat  Standardı Tutarları
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 2003  yılına ilişkin kazançlarının beyanı...>>> 

 
Vergi Türü Kodları
Vergi Daireleri Belgelerinde Yer Alan Vergi Türü Kodları ve  Vergi Adları ...>>> 
  Gümrük Çıkış Beyanname Bilgisinin Gelip Gelmediği Sorgulaması
Internet Vergi Dairesinde Gümrük Müsteşarlığından Gümrük Çıkış Beyanname Bilgisinin Gelip Gelmediği Sorgulaması...>>>